Pro kolegy stomatology

 
Naše Stomatologické centrum nabízí spolupráci ostatním stomatologickým pracovištím v níže uvedených oblastech:
 
Zhotovování RTG a OPG snímků (na CD nebo e-mail)
Této služby mohou využít stomatologové, kteří nemají vlastní rentgenové pracoviště. Snímky (RTG i OPG) zhotovujeme v rámci našich ordinačních hodin bez předchozího telefonického objednání, pouze na základě řádně vyplněné žádanky. Poslední snímek bude vždy zhotoven 30 min. před koncem pracovní doby.